Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim, a w szczególności z przedstawicielami Ukrainy będącymi członkami naszej wspólnoty. Deklarujemy, że okażemy wszelką pomoc naszym współpracownikom pochodzącym z Ukrainy oraz wszystkim potrzebującym pomocy obywatelom tego kraju. Dołożymy starań, aby mogli znaleźć bezpieczne miejsce pobytu oraz pracę.

Będąc częścią europejskiej sieci komputerowej GÉANT ściśle monitorujemy naszą łączność, aby upewnić się, że nie jest ona niewłaściwie wykorzystywana, np.: do ataków cybernetycznych i dezinformacji. Jednocześnie wspieramy ukraińskie badania i edukację oraz naszego partnera URAN.  Oferujemy stronie ukraińskiej pomoc w postaci zwiększenia pasma łącza oraz przeniesienia ruchu sieci ukraińskiej na łącze między węzłem Hrebenne a węzłem GÉANT w Poznaniu.

W związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 1 marca 2022 r. (2022/2564(RSP)) przestaliśmy kontaktować się z Instytutem Energii Atomowej im. Kurczatowa (KIAE) w Rosji. Wyklucza to naukowców z KIAE z udziału w LHCONE, jednej z największych infrastruktur badawczych obejmujących Rosję, aż do odwołania.

Członkowie Konsorcjum PIONIER

Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim, a w szczególności z przedstawicielami Ukrainy będącymi członkami naszej wspólnoty. Deklarujemy, że okażemy wszelką pomoc naszym współpracownikom pochodzącym z Ukrainy oraz wszystkim potrzebującym pomocy obywatelom tego kraju. Dołożymy starań, aby mogli znaleźć bezpieczne miejsce pobytu oraz pracę.

Będąc częścią europejskiej sieci komputerowej GÉANT ściśle monitorujemy naszą łączność, aby upewnić się, że nie jest ona niewłaściwie wykorzystywana, np.: do ataków cybernetycznych i dezinformacji. Jednocześnie wspieramy ukraińskie badania i edukację oraz naszego partnera URAN.  Oferujemy stronie ukraińskiej pomoc w postaci zwiększenia pasma łącza oraz przeniesienia ruchu sieci ukraińskiej na łącze między węzłem Hrebenne a węzłem GÉANT w Poznaniu.

W związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 1 marca 2022 r. (2022/2564(RSP)) przestaliśmy kontaktować się z Instytutem Energii Atomowej im. Kurczatowa (KIAE) w Rosji. Wyklucza to naukowców z KIAE z udziału w LHCONE, jednej z największych infrastruktur badawczych obejmujących Rosję, aż do odwołania.

Członkowie Konsorcjum PIONIER