Moje usługi

Zaloguj się, aby mieć dostęp do swoich usług

Wszystkie usługi

ikona_uslugi_pionier_net

Usługi sieciowe

Usługa PIONIER.net - wyspecjalizowane usługi sieciowe
Jak zacząć korzystać z usługi?
W sprawach świadczenia usług należy kontaktować się z Operatorem Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, IChB PAN
Krzysztof Kołat
mail: kolat@man.poznan.pl
Tel. +48 61 858 20 29
Centrum Zarządzania Siecią (NOC):
mail: noc@man.poznan.pl
Tel. +48 61 858 20 15
lub właściwą terytorialnie jednostką wiodącą MAN - przejdź do listy MANów
ikony-21

Tożsamość i logowanie

Usługa PIONIER.id - zarządzanie tożsamością, uwierzytelnianie
Jak zacząć korzystać z usługi?

Członkiem PIONIER.Id może zostać tylko instytucja, która jest podłączana do jednej z sieci MAN tworzących Konsorcjum PIONIER.

Instytucje, które nie korzystają dotąd z tych sieci, prosimy o kontakt z najbliższą jednostką zarządzającą siecią MAN. Koszt korzystania z usługi federacji PIONIER.Id jest składową opłaty za przyłączenie do sieci.

ikony-19

Obliczenia i przetwarzanie danych

Usługa PIONIER MAN-HA - nowoczesna chmura naukowa
Jak zacząć korzystać z usługi?

Produkt techniczny opracowany w projekcie wdrożony jest w sieci PIONIER dla jej użytkowników. Instytucje, które nie korzystają dotąd z sieci, prosimy o kontakt z najbliższą jednostką zarządzającą siecią MAN. Ze względu na prostotę obsługi z wytworzonych wyników korzystać może każdy użytkownik Internetu.

ikony-18

Życie uczelni

Usługa PIONIER wideokonferencje - rezerwacja zasobów infrastruktury wideokonferencyjnej
Jak zacząć korzystać z usługi?

Użytkownicy nie posiadający jeszcze konta w serwisie mogą je założyć, jednak każde zlecenie wymagać będzie każdorazowej zgodny administratora serwisu bądź pracownika technicznego w macierzystej jednostce sieci MAN.
Użytkowników posiadających konta w serwisie prosimy o zalogowanie się w celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności.

Usługa PIONIER TV - telewizja naukowa
Jak zacząć korzystać z usługi?
Wejdź na stronę pionier.tv i zacznij oglądać materiały o tematyce naukowej na platformie do produkcji i udostępniania materiałów.

Dane w chmurze

Usługa PIONIER box - wszystkie dane w jednym miejscu
Jak zacząć korzystać z usługi?

Należy wejść na stronę https://box.pionier.net.pl i wybrać opcję logowania
poprzez PIONIER ID.

Usługa PIONIER CLOUD - aplikacje i maszyny wirtualne w przeglądarce
Jak zacząć korzystać z usługi?

Usługi Kampusowe realizowane są przez 20 jednostek MAN i Komputerów
Dużej Mocy, w których umieszczone są klastry lokalne połączone siecią PIONIER. 
Aby zacząć korzystać należy skontaktować się z najbliższą jednostką
zarządzającą siecią MAN.

Usługa PIONIER FILESENDER - łatwa wymiana dużych plików
Jak zacząć korzystać z usługi?

Jeśli posiadasz konto współpracującej instytucji, możesz użyć logowania federacyjnego. Kliknięcie przekieruje Cię na stronę logowania wybranej instytucji.
Aby dołączyć jako instytucja, należy skontaktować się z operatorem pobliskiej miejskiej sieci komputerowej.

Plany zarządzania, wyszukiwania i współdzielenia danych naukowych

DMP / EOSC Argos – Usługa wspierająca tworzenie Planu Zarządzania Danymi Badawczymi w sieci PIONIER
Jak zacząć korzystać z usługi?

Aby zacząć z niego korzystać, wystarczy zalogować się na stronie www, korzystając z logowania federacyjnego lub za pomocą konta EDUDAT, Google, Facebook, Twitter, Zenodo.

 

Jest to otwarta usługa rozszerzalna – dostępna jako samodzielna usługa (OpenDMP) oraz jako usługa OpenAIRE (ARGOS) – która upraszcza zarządzanie, walidację, monitorowanie i konserwację planów zarządzania danymi. Umożliwia podmiotom (badaczom, menedżerom, nadzorcom itp.) tworzenie praktycznych planów zarządzania DMP.

Usługa PIONIER ROHub – Zarządzanie, przechowywanie i udostępnianie obiektów badawczych.
Jak zacząć korzystać z usługi?

Należy wejść na stronę https://reliance.rohub.org/ i wybrać opcję logowania poprzez EGI Check-in, możesz również zarejestrować się na stronie.

Usługa PIONIER data-id - rejestracja identyfikatorów DOI
Jak zacząć korzystać z usługi?

Aby uzyskać dostęp do usług pozwalających na rejestrację identyfikatorów DOI za pośrednictwem PCSS należy wykonać kilka prostych kroków. Instrukcję znajdziesz na stronie https://data-id.pionier.net.pl. Ze względów praktycznych, usługa PCSS nie jest skierowana do odbiorców indywidualnych. Zalecamy w takiej sytuacji kontakt z osobami odpowiedzialnymi za repozytorium instytucji.

Usługa Federacja Bibliotek CYfrowych - zbiory polskich instytucji nauki i kultury
Jak zacząć korzystać z usługi?

Najprostszym sposobem korzystania ze zbiorów Federacji Bibliotek Cyfrowych jest użycie jej wyszukiwarki. Dostępna jest dla wszystkich użytkowników pod adresem https://fbc.pionier.net.pl

Infrastruktura sieciowa

Usługa eduroam - bezpieczny roaming jednostek naukowych
Jak zacząć korzystać z usługi?

Aby dołączyć jako instytucja do eduroam należy skontaktować się z operatorem pobliskiej miejskiej sieci komputerowej. Kontakt z polskim koordynatorem eduroam: kontakt@eduroam.pl eduroam w Polsce jest dostępny poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER. Aby zacząć z niego korzystać, należy uzyskać certyfikat uwierzytelniający od współpracującej instytucji. Na głównej stronie portalu eduroam możesz sprawdzić czy Twoja instytucja macierzysta jest na liście, jednak to kto ma uprawnienia do korzystania z eduroam jest autonomiczną decyzją każdej z instytucji.

Spotkania i głosowanie

Usługa PIONIER meet - łatwe wideokonferencje w przeglądarce
Jak zacząć korzystać z usługi?

Jeśli posiadasz konto współpracującej instytucji, możesz kliknąć przycisk logowania federacyjnego, znajdujący się w prawym górnym narożniku. Kliknięcie przekieruje Cię na stronę logowania wybranej instytucji. Aby dołączyć jako instytucja, należy skontaktować się z operatorem pobliskiej miejskiej sieci komputerowej.

Usługa Conference4Me - aplikacja ułatwiająca uczestnictwo w konferencjach i wystawach
Jak zacząć korzystać z usługi?

Aby zacząć korzystać z usługi należy wypełnić formularz wyceny znajdujący się na stronie https://conference4me.psnc.pl/get-a-quote, następnie skontaktujemy się z Tobą w sprawie zamówienia.

Jak zacząć korzystać z usługi?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi elektronicznego głosowania PIONIER, prosimy o kontakt pod adresem support@voting.pionier.net.pl

Dydaktyka i edukacja

Usługa PIONIER Reseach & Classroom - chmura usług edukacyjnych
Jak zacząć korzystać z usługi?

Aby zacząć korzystać wypełnij formularz na stronie https://academy.classroom.pionier.net.pl/dolacz-do-nas/. Chmura usług
edukacyjnych dostępnych online z dowolnej przeglądarki internetowej,
dowolnego urządzenia stacjonarnego i mobilnego, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania.

Masz pytania skontaktuj się z nami