PIONIER-LAB

Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER. Głównym założeniem projektu PIONIER-LAB, który znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, jest udostępnienie platformy dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych. W ramach projektu PIONIER-LAB planowane jest utworzenie ośmiu specjalizowanych laboratoriów: Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych, Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości, Smart Kampus jako Laboratorium Smart City, Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowane ICT, Laboratorium Usług Chmurowych, Laboratorium Symulacji Wieloskalowych, Laboratorium i Usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią), Laboratorium Preinkubacji.

KRAJOWY MAGAZYN DANYCH

System bezpiecznego przechowywania i współdzielenia danych oraz składowania kopii zapasowych i archiwalnych. System KMD oferuje usługę backupu (kopii zapasowych), archiwizacji oraz wirtualnego systemu plików. Wirtualny system plików pozwala na przechowywanie danych użytkowników zorganizowanych w plikach i katalogach, analogicznie do przechowywania ich na dysku lokalnym lub sieciowym.

 

W ramach projektu KMD2 prowadzono prace nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa i wiarygodności przechowywania danych w systemie KMD oraz rozszerzeniem funkcjonalności systemu i jego interfejsów.

 

Obecnie trwają prace nad KMD3, którego celem jest opracowanie i świadczenie usług produkcyjnych w zakresie przechowywania, dostępu, zabezpieczania danych i zarządzania metadanymi oraz integracji rozwiązań do przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych w oparciu o rozproszona e-infrastruktura.

PRACE - LAB

Projekt oferujący zaawansowane usługi obliczeniowe oraz składowania danych, wspierający środowiska naukowe w kraju i Europie oraz badania przemysłowe w gospodarce. Najnowocześniejsza i największa infrastruktura obliczeniowa o najwyższym standardzie niezawodności działa także dzięki zaangażowaniu Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych. Celem bezpośrednim projektu jest budowa szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC (ang. High Performance Computing) złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi oraz udostępnienie jednostkom naukowym i przedsiębiorstwom w oparciu o tę infrastrukturę usług dla prac badawczo-rozwojowych i działań komercyjnych.

Projekty z ostatnich lat konsorcjum PIONIER lub na infrastrukturze PIONIER