Konsorcjum PIONIER powstało w 2003 roku i obejmuje sieć światłowodową PIONIER, która jest jedną z najnowocześniejszych na świecie. 

 

Infrastruktura informatyczna, w tym dostęp do obliczeń dużej mocy, dla wielu dziedzin nauki stanowi warunek rozwoju. PIONIER od początku swojego istnienia jest aktywnym partnerem zespołów naukowych z wielu dziedzin.

 

Ekosystem sieciowy PIONIER rozwija się w kierunku terabitowych przepustowości, oferując usługi wspierające cyfrowe innowacje. Jest to istotny element otwartej nauki, rozwijanej w Unii Europejskiej w ramach inicjatywy EOSC (European Open Science Cloud).

Konsorcjum PIONIER powstało w 2003 roku i obejmuje sieć światłowodową PIONIER, która jest jedną z najnowocześniejszych na świecie.

Infrastruktura informatyczna, w tym dostęp do obliczeń dużej mocy, dla wielu dziedzin nauki stanowi warunek rozwoju. PIONIER od początku swojego istnienia jest aktywnym partnerem  zespołów naukowych z wielu dziedzin.

Ekosystem sieciowy PIONIER rozwija się w kierunku terabitowych przepustowości, oferując usługi wspierające cyfrowe innowacje. Jest to istotny element otwartej nauki, rozwijanej w Unii Europejskiej w ramach inicjatywy EOSC (European Open Science Cloud).

Cele

Badania w obszarze nowych technologii i aplikacji
Rozwój infrastruktury i usług
Współpraca międzynarodowa, aktywne partnerstwo

Interaktywna mapa sieci PIONIER

Kliknij w węzeł sieci na mapie, aby wyświetlić szczegóły

Mapa sieci PIONIER

Infrastruktura i technologia

Łączna długość linii światłowodowych PIONIER to 10.958 km, z czego 6.878 km w Polsce oraz 4.080 km poza granicami kraju. Na strukturze światłowodowej wdrożone są technologie DWDM, oferujące kanaly transmisyjne do 800 Gb. System transmisyjny posiada między innymi funkcjonalność GMPLS, pozwalającą na zachowanie spójności technologicznej z przełącznikami MPLS w warstwie sieciowej. Sieć oferuje dostęp użytkownikom (centra MSK i KDM) w technologii Ethernet nx10 i nx100 Gb/s.

Polska infrastruktura informatyczna, której fragmentem jest sieć PIONIER aktywnie wspiera krajowe i europejskie badania naukowe, spełniając dzisiejsze wymagania współczesnego, nowoczesnego i zaawansowanego instrumentarium badawczego. Ponadto sieć PIONIER, wykorzystując sieć GEANT, realizuje łączność z europejskimi sieciami naukowymi (NREN), a także zapewnia polskiemu środowisku naukowemu dostęp do światowego Internetu

Na przestrzeni lat ekosystem sieciowy PIONIER rozwijany był w ramach wielu projektów infrastrukturalnych. Najważniejsze z nich to NewMAN, 100net, PLATON, MAN-HA, a obecnie PIONIER-LAB, PRACE-LABI KMD.

Skład Konsorcjum PIONIER

Ambicją polskiego środowiska naukowego było zbudowanie w Polsce nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki. Zaangażowanie przedstawicieli nauki i liczne dyskusje środowiskowe doprowadziły w roku 2000 do powstania i przyjęcia przez Komitet Badań Naukowych (KBN) programu „PIONIER: Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”, jako oficjalnego programu rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce. W ramach tego programu, w 2001 roku rozpoczęto budowę krajowej światłowodowej sieci kręgosłupowej PIONIER łączącej Miejskie Sieci Komputerowe i centra Komputerów Dużej Mocy.

 

W celu realizacji powierzonych środowisku naukowemu przez KBN zadań, w kwietniu 2001 roku doszło do podpisania „Porozumienia o budowie i eksploatacji Ogólnopolskiej Sieci Optycznej jednostek naukowo-akademickich PIONIER”, a następnie, w lipcu tego samego roku „Porozumienia o utworzeniu Konsorcjum na rzecz eksploatacji i użytkowania Ogólnopolskiej Sieci Optycznej jednostek naukowo-akademickich PIONIER”. Zadanie budowy sieci PIONIER powierzono Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu (PCSS), które zostało operatorem tej sieci.

 

W efekcie powyższych działań Jednostki Wiodące MAN i KDM, będące sygnatariuszami powyższych porozumień, po oddaniu do użytku pierwszego fragmentu sieci, 25 listopada 2003 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą podpisały umowę, na podstawie której utworzone zostało Konsorcjum PIONIER, którego nadrzędnymi zadaniami były eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie siecią PIONIER.

 

Na podstawie tej umowy powołana została Rada Konsorcjum PIONIER, której pracami kieruje Prezydium Rady: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarz. Prezydium wybierane jest na dwuletnią kadencję.

Aktualny skład Rady Konsorcjum PIONIER i jej Prezydium:

dr inż. Maciej Stroiński

dr inż. Maciej Stroiński

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Przewodniczący RKP

prof. dr hab. inż. <br> Roman Wyrzykowski

prof. dr hab. inż.
Roman Wyrzykowski

Politechnika Częstochowska
I Wiceprzewodniczący

dr hab. inż.<br>Robert Suszyński, prof. PK

dr hab. inż.
Robert Suszyński, prof. PK

Politechnika Koszalińska
II Wiceprzewodniczący

inż. Cezary Citko

inż. Cezary Citko

Politechnika Białostocka
Sekretarz

mgr inż. Henryk Baniowski

mgr inż. Henryk Baniowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

mgr inż. Piotr Jarczewski

mgr inż. Piotr Jarczewski

Politechnika Bydgoska

dr hab. inż. Jerzy Proficz, prof. PG

dr hab. inż. Jerzy Proficz, prof. PG

Politechnika Gdańska

dr inż. Marcin Detka

dr inż. Marcin Detka

Politechnika Świętokrzyska

mgr inż. Wojciech Widelski

mgr inż. Wojciech Widelski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

mgr inż. Piotr Szefliński

mgr inż. Piotr Szefliński

Politechnika Łódzka

mgr inż. Marcin Kwiecień

mgr inż. Marcin Kwiecień

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

mgr Marek Ganczarski

mgr Marek Ganczarski

Uniwersytet Opolski

mgr Andrzej Krakowiak

mgr Andrzej Krakowiak

Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa PIP

mgr Michał Czyżewicz

mgr Michał Czyżewicz

Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu

mgr inż. Adam Dziadosz

mgr inż. Adam Dziadosz

Politechnika Rzeszowska

dr inż. Krzysztof Bogusławski

dr inż. Krzysztof Bogusławski

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

mgr inż. Piotr Sąsiedzki

mgr inż. Piotr Sąsiedzki

Politechnika Śląska

mgr Kamil Ksiądz

mgr Kamil Ksiądz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

mgr inż. Jarosław Skomiał

mgr inż. Jarosław Skomiał

Uniwersytet Warszawski, ICM

mgr inż. Andrzej Skrzeczkowski

mgr inż. Andrzej Skrzeczkowski

Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa PIB

prof. dr hab. inż. <br>Tadeusz Więckowski

prof. dr hab. inż.
Tadeusz Więckowski

Politechnika Wrocławska

dr inż. Przemysław Baranowski

dr inż. Przemysław Baranowski

Uniwersytet Zielonogórski