Konsorcjum PIONIER powstało w 2003 roku i obejmuje sieć światłowodową PIONIER, która jest jedną z najnowocześniejszych na świecie.


Infrastruktura informatyczna, w tym dostęp do obliczeń dużej mocy, dla wielu dziedzin nauki stanowi warunek rozwoju. PIONIER od początku swojego istnienia jest aktywnym partnerem  zespołów naukowych z wielu dziedzin.

Ekosystem sieciowy PIONIER rozwija się w kierunku terabitowych przepustowości, oferując usługi wspierające cyfrowe innowacje. Jest to istotny element otwartej nauki, rozwijanej w Unii Europejskiej w ramach inicjatywy EOSC (European Open Science Cloud).

Cele

Badanie w obszarze nowych technologii i aplikacji
Rozwój infrastruktury i usług
Współpraca międzynarodowa, aktywne partnerstwo

Interaktywna mapa sieci PIONIER

Kliknij w węzeł sieci na mapie, aby wyświetlić szczegóły

Mapa sieci PIONIER

Infrastruktura i technologia

Infrastruktura informatyczna, w tym dostęp do obliczeń dużej mocy, dla wielu dziedzin nauki stanowi warunek rozwoju. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe od początku swojego istnienia jest aktywnym partnerem dziedzinowych zespołów naukowych. Jego infrastruktura informatyczna wspierająca badania naukowe w naszym kraju, spełniając dzisiejsze wymagania współczesnego, nowoczesnego i zaawansowanego instrumentarium badawczego. Ponadto sieć PIONIER, wykorzystując sieć GÉANT, realizuje łączność z europejskimi sieciami naukowymi (NREN), a także zapewnia polskiemu środowisku naukowemu dostęp do światowego internetu.

Skład Konsorcjum PIONIER

Materiały dla członków konsorcjum

Te materiały dostępne są tylko dla członków konsorcjum. Jeśli do niego należysz zaloguj się, aby móc pobrać pliki.