Konsorcjum PIONIER powstało w 2003 roku i obejmuje sieć światłowodową PIONIER, która jest jedną z najnowocześniejszych na świecie. Stanowi ona kluczowy składnik infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i jest elementem Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. ERA – European Research Area).

 

Infrastruktura informatyczna, w tym dostęp do obliczeń dużej mocy, dla wielu dziedzin nauki stanowi warunek rozwoju. PIONIER od początku swojego istnienia jest aktywnym partnerem zespołów naukowych z wielu dziedzin.

 

Ekosystem sieciowy PIONIER rozwija się w kierunku terabitowych przepustowości, oferując usługi wspierające cyfrowe innowacje. Jest to istotny element otwartej nauki, rozwijanej w Unii Europejskiej w ramach inicjatywy EOSC (European Open Science Cloud).

Konsorcjum PIONIER powstało w 2003 roku i obejmuje sieć światłowodową PIONIER, która jest jedną z najnowocześniejszych na świecie.

Infrastruktura informatyczna, w tym dostęp do obliczeń dużej mocy, dla wielu dziedzin nauki stanowi warunek rozwoju. PIONIER od początku swojego istnienia jest aktywnym partnerem  zespołów naukowych z wielu dziedzin.

Ekosystem sieciowy PIONIER rozwija się w kierunku terabitowych przepustowości, oferując usługi wspierające cyfrowe innowacje. Jest to istotny element otwartej nauki, rozwijanej w Unii Europejskiej w ramach inicjatywy EOSC (European Open Science Cloud).

Cele

Badania w obszarze nowych technologii i aplikacji
Rozwój infrastruktury i usług
Współpraca międzynarodowa, aktywne partnerstwo

Interaktywna mapa sieci PIONIER

Kliknij w węzeł sieci na mapie, aby wyświetlić szczegóły

Mapa sieci PIONIER

Infrastruktura i technologia

Sieć PIONIER obejmuje ok. 11 tys. km linii światłowodowych, z tego w kraju blisko 7 tys. km. Na strukturze światłowodowej wdrożone są technologie DWDM, oferujące kanały transmisyjne do 400 Gb/s. System transmisyjny posiada między innymi funkcjonalność GMPLS, pozwalającą na zachowanie spójności technologicznej z przełącznikami MPLS w warstwie sieciowej. Sieć oferuje dostęp użytkownikom (centra MSK i KDM) w technologii Ethernet nx10 i nx100 Gb/s.

 

Polska infrastruktura informatyczna, której fragmentem jest sieć PIONIER, aktywnie wspiera krajowe i europejskie badania naukowe, spełniając dzisiejsze wymagania współczesnego, nowoczesnego i zaawansowanego instrumentarium badawczego. Ponadto sieć PIONIER, wykorzystując sieć GÉANT, realizuje łączność z europejskimi sieciami naukowymi (NREN), a także zapewnia polskiemu środowisku naukowemu dostęp do światowego Internetu.

 

Na przestrzeni lat ekosystem sieciowy PIONIER rozwijany był w ramach wielu projektów infrastrukturalnych. Najważniejsze z nich to NewMAN, 100net, PLATON, MAN-HA, a obecnie PIONIER-LAB, PRACE-LAB i KMD.

Skład Konsorcjum PIONIER

Ambicją polskiego środowiska naukowego było zbudowanie w Polsce nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki. Zaangażowanie przedstawicieli nauki i liczne dyskusje środowiskowe doprowadziły w roku 2000 do powstania i przyjęcia przez Komitet Badań Naukowych (KBN) programu „PIONIER: Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”, jako oficjalnego programu rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce. W ramach tego programu, w 2001 roku rozpoczęto budowę krajowej światłowodowej sieci kręgosłupowej PIONIER łączącej Miejskie Sieci Komputerowe i centra Komputerów Dużej Mocy.

 

W celu realizacji powierzonych środowisku naukowemu przez KBN zadań, w kwietniu 2001 roku doszło do podpisania „Porozumienia o budowie i eksploatacji Ogólnopolskiej Sieci Optycznej jednostek naukowo-akademickich PIONIER”, a następnie, w lipcu tego samego roku „Porozumienia o utworzeniu Konsorcjum na rzecz eksploatacji i użytkowania Ogólnopolskiej Sieci Optycznej jednostek naukowo-akademickich PIONIER”. Zadanie budowy sieci PIONIER powierzono Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu (PCSS), które zostało operatorem tej sieci.

 

W efekcie powyższych działań Jednostki Wiodące MAN i KDM, będące sygnatariuszami powyższych porozumień, po oddaniu do użytku pierwszego fragmentu sieci, 25 listopada 2003 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą podpisały umowę, na podstawie której utworzone zostało Konsorcjum PIONIER, którego nadrzędnymi zadaniami były eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie siecią PIONIER.

 

Na podstawie tej umowy powołana została Rada Konsorcjum PIONIER, której pracami kieruje Prezydium Rady: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarz. Prezydium wybierane jest na dwuletnią kadencję.

Aktualny skład Rady Konsorcjum PIONIER i jej Prezydium:

Materiały dla członków konsorcjum

Te materiały dostępne są tylko dla członków konsorcjum. Jeśli do niego należysz zaloguj się, aby móc pobrać pliki.