GÉANT

To główna europejska sieć komputerowa przeznaczona dla badań i edukacji, użytkowana przez ok. 3 mln naukowców z 3500 ośrodków badawczych. GÉANT jest projektem zrzeszającym europejskie krajowe sieci badawczo-naukowe. Sieć GÉANT i jej usługi pozwalają środowiskom badawczym w Europie i na świecie na bliską współpracę w przełomowych dziedzinach, przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Wspólnie z krajowymi sieciami badawczo-naukowymi, infrastruktura komunikacyjna GÉANT świadczy usługi szybkiej i niezawodnej transmisji danych.

W projekcie GÉANT3 szczególny nacisk położony jest, poza infrastrukturą sieciową, na rozwój usługi i rozwiązań dla europejskiego środowiska badawczego, w tym dostarczenie „Internetu przyszłości” poprzez rozwój istniejącej infrastruktury oraz rozszerzania portfolio zaawansowanych usług dla użytkowników. Ważne będzie też zmierzenie się problemem „cyfrowego wykluczenia”. Stymulowanie rozwoju technologicznego ma zapewnić Europie wiodące miejsce w wyścigu technologii sieciowych i e-Nauki.

EOSC

European Open Science Cloud, czyli otwarta chmura danych i usług dla nauki powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w celu rozwoju infrastruktury i dostępu do wiedzy dla szerokiego grona użytkowników. Dane agregowane w ramach EOSC są przekazywane przez liczne instytucje naukowe.

 

Ważne dla współpracy PIONIER z EOSC są projekty łączące polskie ośrodki obliczeniowe (tzw. ośrodki KDM od Komputerów Dużej Mocy) oraz sieci miejskie, tzw. MANy (Metropolitan Area Networks). Przykładem takich projektów są PRACE-LAB (PRACE – The Partnership for Advanced Computing in Europe) oraz Krajowy Magazyn Danych, budowany w ramach projektów KMD, KMD2 oraz jego obecną kontynuację: „Krajowy Magazyn Danych – Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji”.

 

W ramach infrastruktury informatycznej zapewnia odpowiednie usługi i narzędzia oferujące funkcjonalności, które pozwalają na wyszukanie danych naukowych, aby „wiedzieć gdzie to jest”, a następnie zapewnią uzyskanie dostępu i odpowiednie zidentyfikowanie danych i obiektów cyfrowych, aby „wiedzieć co to jest”.

Internet2

Konsorcjum Internet2 rozwija i wdraża technologie sieciowe, wykorzystując głównie szybki transfer danych. W ideę i główny nurt Internetu2 idealnie wpisuje się działalność i usługi konsorcjum PIONIER.

 

Celem organizacji jest prowadzenie badań naukowych i jak najszersza informatyzacja społeczeństwa, a także opracowanie Internetu o bardzo wysokiej wydajności. Zakłada się w niej przesyłanie danych z szybkością do 1000 razy większą niż obecnie. Poprzez badania naukowe i akademickie wraz z liderami poszczególnych technologii i współpracę z administracją rządową, przedstawicielami przemysłu oraz międzynarodową społecznością, Internet2 promuje współpracę i innowacje, które mają wpływ na przyszłość sieci.