Usługi sieciowe

Sieć PIONIER wspólnie z jednostkami MAN oferuje swoim użytkownikom i klientom komercyjnym wyspecjalizowane usługi sieciowe. Wśród rozwijanych i utrzymywanych w sieci PIONIER usług sieciowych można wymienić:

Usługa dzierżawy polegająca na zestawieniu połączenia światłowodowego w oparciu dostępne relacje kablowe z wykorzystaniem tak zwanych ciemnych włókien. Połączenie może zostać zrealizowane pomiędzy obiektami kolokacyjnymi z wyprowadzeniem włókien na przełącznicy światłowodowej. Dzierżawa dotyczyć może jednego bądź wielu dedykowanych włókien. W ramach usługi istnieje także możliwość kolokacji urządzeń w obiektach regeneracyjnych.
Usługa polegająca na zestawieniu połączeń typu punk-punkt na terenie kraju w oparciu o sieć PONIER z wykorzystaniem systemu transmisyjnego DWDM. Połączenia zestawiane są w postaci dedykowanych lambd o przepustowości 10G bądź 100G, z wykorzystaniem pasma optycznego o określonym spektrum bądź jako alien lambda, gdzie sygnał optyczny o określonej długości fali transmitowany jest do systemu DWDM sieci PIONIER bezpośrednio z systemu partnera/klienta.
Usługi te polegają na zestawianiu połączeń w technologii MPLS na interfejsach 1 GE, 10 GE lub 100 GE w sieci krajowej (PIONIER) i w sieciach regionalnych (MAN). Połączenia mogą być zestawione pomiędzy dwoma (połączenie typu punk-punkt) bądź wieloma lokalizacjami (połączenie sieci korporacyjnej). Pozwala to na bezpieczne, niezawodne i skalowane połączenie ze sobą lokalizacji rozproszonych w sposób geograficzny. Realizowane mogą być takie usługi jak VPLS (Virtual Private LAN Service), EVPN (Ethernet VPN) oraz L3VPN.
Jednostki sieci MAN świadczą swoim użytkownikom dostęp do światowych zasobów Internetu z wykorzystaniem transmisji IP w sieci PIONIER. Wysoka dostępność i niezawodność usługi realizowane jest poprzez dedykowane i redundantne połączenia zestawione do największych operatorów tranzytowych typu Tier 1. Wymiana ruchu IP realizowana jest także poprzez krajowe i zagraniczne punkty wymiany ruchu (Internet eXchange) takie jak PLIX, AMSIX, DCIX i LINX a także w postaci bezpośrednich peeringów z operatorami i dostawcami.
Sieć PIONIER, wykorzystując sieć GÉANT realizuje łączność z europejskimi sieciami naukowymi (NREN). W ramach sieci GÉANT oferowanych jest pięć podstawowych usług, dostępnych również w sieci PIONIER:
  • GÉANT IP – wymiana ruchu IP w sieci GÉANT pomiędzy krajowymi sieci naukowo-badawczymi;
  • GÉANT Plus – zestawianie bezpośrednich, dedykowanych kanałów typu punkt-punkt w sieci GÉANT pomiędzy krajowymi sieci naukowo-badawczymi;
  • GÉANT Peering (IAS – Internet Access Service) – transmisja IP dla celów wymiany ruchu z operatorami oraz dostawcami treści dołączonymi do punktu wymiany ruchu w GÉANT z prędkościami do 100 Gbps poprzez sieć GÉANT;
  • GÉANT Open – lokalna wymiana ruchu (ang. Internet Exchange) w warstwie 2 z prędkościami do 100 Gb/s pomiędzy uczestnikami usług;
  • GÉANT TCS – usługa pozyskiwania elektronicznych certyfikatów.

Dodatkowo oferowane są usługi GÉANT L3VPN, GÉANT Bandwidth on Demand i usługa GÉANT MDVPN (wielodomenowe VPN). Poznaj stronę GÉANT.

Przynależność do Global Lambda Integrated Facility (GLIF) pozwala na realizację bezpiecznych i niezawodnych transmisji o wysokich przepustowościach na potrzeby realizowanych projektów o zasięgu międzynarodowym.
Przejdź do strony GLIF.
Masz pytania? Zapoznaj się z informacjami na podstronie kontakt