Struktura EOSC

Partnerstwo w ramach Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (EOSC) łączy inicjatywy instytucjonalne, krajowe i europejskie oraz angażuje wszystkie zainteresowane strony we współprojektowanie i wdrażanie European Research Data Commons.

Celem jest zaangażowanie Państw Członkowskich i Krajów Stowarzyszonych na dwóch poziomach: poprzez „Radę Sterującą” poza Stowarzyszeniem EOSC oraz za pośrednictwem upoważnionych organizacji krajowych, a więc członków Stowarzyszenia EOSC.

GÉANT razem z innymi sieciami edukacyjnymi krajów Europejskich pełni poważną rolę w rozwoju EOSC przez projekt „EOSC Future” na podstawie wyników kilku poprzednich projektów. Pełnoprawnym partnerem projektu „EOSC Future” są m.in. GRNET, GÉANT, EGI, oraz inne e-infrastruktury i klastry naukowe. EOSC Future to główny projekt rozwojowy EOSC Core i Minimum Viable EOSC. Inne projekty są odpowiedzialne za różne aspekty EOSC, np.: angażowanie środowisk naukowych na poziomie dziedzinowym, na poziomie regionalnym, dostarczenie usług przez EOSC. Organizację Europejskiej Chmury Otwartej nauki można podzielić na trzy grupy projektów: regionalne (np.: NI4OS, EOSC Nordic), usługowe (mające na celu wprowadzenie nowych usług) i rozwojowe – wśród których jest m.in. EOSC Future, EOSC Exchange i EOSC HUB.

Oprócz oficjalnych mechanizmów zaangażowania, w ubiegłym roku pojawiła się sieć krajowych struktur EOSC, których celem jest wspieranie krajów w organizowaniu działań koordynacyjnych i angażujących EOSC na szczeblu lokalnym. Struktury krajowe EOSC niekoniecznie odpowiadają organizacjom upoważnionym. W niektórych krajach stanowią one pierwszy krok w kierunku powołania upoważnionej organizacji, ale w wielu przypadkach są to struktury uzupełniające, niezbędne do zbliżenia EOSC do krajowej społeczności naukowej oraz do stymulowania aktywnego udziału naukowców jako dostawców i użytkowników treści cyfrowych FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable https://www.go-fair.org/fair-principles/). W Polsce za podstawę rozbudowy krajowej inicjatywy EOSC może służyć obszar projektów i usług przechowywania oraz przetwarzania danych na poziomie Krajowego Magazynu Danych oraz PIONIER-LAB.

Wyniki prac w ramach EOSC będą elementem wirtualnego środowiska nowoczesnych procesów nauki, co w przyszłości pomoże promować europejskich naukowców i ich osiągnięcia na skalę globalną. W ramach współpracy konsorcjum PIONIER i EOSC będziemy dbali o wartości ważne dla każdego naukowca w Polsce, realizując projekty i usługi według realnych scenariuszy i wymagań procesu naukowego.

Usługi EOSC związane z PIONIERem

W przyszłości konsorcjum PIONIER planuje stworzenie krajowego katalogu dostawców, czyli instytucji naukowo-badawczych z Polski, które dostarczają usługi w ramach EOSC.