European Open Science Cloud - podstawowe informacje

European Open Science Cloud, czyli chmura danych i usług dla otwartej nauki powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w celu rozwoju infrastruktury i dostępu do wiedzy dla szerokiego grona użytkowników. EOSC to miejsce styku możliwości e-infrastruktur oraz wymagań procesu naukowego.

Portal EOSC ma być kluczowym narzędziem pomagającym naukowcom w umiędzynarodowieniu i popularyzacji ich wyników badań, a także wymianie doświadczeń. Wspiera tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych, dzięki dostępnej bazie usług. Kluczowym elementem prac jest stworzenie szerokiego profilu naukowców korzystających z portalu i ułatwienie nawigacji oraz poszukiwania wymaganych zasobów bądź usług.

Jakie zasoby można podłączyć do EOSC?

Obecnie wprowadzane są tylko usługi. Musi to być konkretna usługa oferowana klientom „na żywo”. Może to być także usługa informatyczna lub np.: szkolenia, doradztwo.

Nie może to być produkt badawczy, na przykład dokument, zbiór danych lub oprogramowanie. Usługa musi mieć rozsądną „dojrzałość” Technology Readiness 7 lub wyższą, aby mogła zostać wymieniona w katalogu.

Usługi muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów: musi być skierowana do społeczności EOSC lub opierać się na możliwościach EOSC i wykorzystywać je, aby służyć innej społeczności.

Inne zasoby, takie jak produkty badawcze (zestawy danych, publikacje, oprogramowanie i inne rodzaje), będą mogły zostać wprowadzone w późniejszym terminie. Chociaż produkty badawcze nie są wprowadzane bezpośrednio, usługi, które je zawierają, takie jak repozytoria danych, oprogramowania lub publikacje, mogą być dołączane jako usługi.

Kto może wprowadzać zasoby do EOSC?

Dostawcy wprowadzający zasób muszą zapewnić, że zasób jest dostarczany przez nich lub ich współpracowników, a także wyrazić zgodę na usunięcie zasobów, które nie działają lub nie są już dostępne.

Zasoby powinny zostać wprowadzone przez koordynującego lub wiodącego dostawcę w przypadku federacji lub wspólnie udostępnianych zasobów (jest to „organizacja zasobów”). Mogą zostać dodani także jako dostawcy wspierający lub uzupełniający („Dostawcy zasobów”).

Jak założyć profil dostawcy?

Rejestrując profil dostawcy i profile zasobów wszystkie wymagane pola dla każdego zasobu muszą być wypełnione w języku angielskim. Zasoby jednak mogą być udostępnione w każdym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Aby zostać dostawcą usług EOSC należy zarejestrować się poprzez stronę https://eosc-portal.eu/for-providers. Jednak aby udostępnić swoje usługi, można również skontaktować się z instytucją, która już działa w ramach EOSC (np.: członkiem konsorcjum PIONIER) i może udostępnić zasoby jako dostawca wspierający.

Usługi EOSC związane z PIONIERem