eduGAIN

eduGAIN to międzynarodowa usługa międzyfederacyjna łącząca federacje tożsamości badawczej i edukacyjnej. Umożliwia bezpieczną wymianę informacji związanych z tożsamością, uwierzytelnianiem i autoryzacją między uczestniczącymi federacjami.

Przejdź do eduGain

REFEDS

REFEDS (Research and Education FEDerations) to społeczność praktyków aktywnie zaangażowanych w pracę nad dostępem i tożsamością w swoich krajach ojczystych, którzy wspierają rozwój zgodny ze standardami międzynarodowymi, w celu wzmocnienia współpracy międzynarodowej. REFEDS jest zarządzany przez GÉANT, który zapewnia obsługę sekretariatu grupy.
 

Przejdź do REFEDS