Korzystanie z usługi Erasmus+ Online Learning Agreement

Podstawowym źródłem informacji o Erasmus+ jest strona erasmusplus.org.pl prowadzona przez FRSE. W tym miejscu mówimy wyłącznie o zapewnieniu wsparcia logowania studentów do usług Erasmus+, a nie o samym korzystaniu z tych usług, czy procedurze rejestracji.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ wymagają rejestracji w systemach centralnych. Taka rejestracja może być realizowana automatycznie przez odpowiednio przygotowane systemy obsługi studiów (np. USOS), lub przez bezpośredni dostęp studenta do portalu Online Learning Agreement (OLA).

Bezpośrednie logowanie studenta do OLA wymaga wskazania jego instytucji macierzystej i użycia konta w systemie lokalnym tej instytucji. Taki proces może zadziałać pod warunkiem, że instytucja macierzysta jest członkiem federacji PIONIER.Id, uruchomiła oprogramowanie tzw. Dostawcy Tożsamości i udostępniała niezbędne dane w procesie logowania. Przystąpienie do Federacji PIONIER.Id jest opisane na innych naszych stronach, wskazujemy tam też na dodatkowe korzyści płynące z takiego członkostwa.

Instytucje uprawnione do członkostwa w PIONIER.Id, a które nie mają w tej chwili możliwości przygotowania pełnego wdrożenia Dostawcy Tożsamości, mogą skorzystać z tymczasowej usługi PIONIER.Id for Erasmus+. Po więcej informacji zapraszamy na stronę PIONIER.Id for Erasmus+.

Przejdź do usługi PIONIER.Id for Erasmus+