Kontakt

Operatorem Federacji jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować na adres kontakt@aai.pionier.net.pl.
Deklaracje członkowskie i inne dokumenty należy wysyłać na adres:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań 
z adnotacją „Federacja PIONIER.Id”