Kontakt

W sprawach świadczenia usług należy kontaktować się z Operatorem Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER:
  • Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, IChB PAN

Krzysztof Kołat

mail: kolat@man.poznan.pl

Tel. +48 61 858 20 29

 

Centrum Zarządzania Siecią PIONIER (NOC):

mail: noc@man.poznan.pl

Tel. +48 61 858 20 15

lub właściwą terytorialnie jednostką wiodącą MAN: