Członkowie PIONIER.Id

Członkowie aktywni (udostępniający metadane – w nawiasie data rejestracji ostatniej wersji metadanych)

4.

5.

Politechnika Częstochowska (SP – Usługi Chmurowe PIONIER – 2016-07-20, IdP 2020-09-17)

6.

Politechnika Gdańska (IdP TASK – 2015-06-22, IdP uczelni – 2021-08-09)

7.

Politechnika Krakowska (2021-06-08)

8.

Politechnika Łódzka (2015-08-03)

9.

Politechnika Poznańska (2020-07-30)

10.

Politechnika Rzeszowska (2016-03-17)

11.

Politechnika Śląska (2020-07-21)

13.

Politechnika Wrocławska (2020-10-07)

17.

Uniwersytet Gdański (2021-05-26)

23.

Uniwersytet Opolski (2015-12-02)

24.

Uniwersytet Szczeciński (2021-07-15)

27.

Uniwersytet Wrocławski (2020-01-13)

29.

30.

Uniwersytet Łódzki (2021-09-07)

31.

33.

Społeczna Akademia Nauk (2021-10-21)

34.

35.

37.

40.

Uniwersytet Warszawski (2022-01-19)

50.

Politechnika Lubelska (2022-05-23)

53.

56.