Członkowie PIONIER.Id

Członkowie aktywni (udostępniający metadane – w nawiasie data rejestracji ostatniej wersji metadanych)

7.

9.

Politechnika Częstochowska (SP – Usługi Chmurowe PIONIER – 2016-07-20, IdP 2020-09-17)

10.

Politechnika Gdańska (IdP TASK – 2015-06-22, IdP uczelni – 2021-08-09)

11.

Politechnika Krakowska (2021-06-08)

12.

Politechnika Łódzka (2015-08-03)

13.

Politechnika Poznańska (2020-07-30)

14.

Politechnika Rzeszowska (2016-03-17)

15.

Politechnika Śląska (2020-07-21)

17.

Politechnika Wrocławska (2020-10-07)

19.

Społeczna Akademia Nauk (2021-10-21)

23.

Uniwersytet Gdański (2021-05-26)

25.

Uniwersytet Łódzki (2021-09-07)

29.

31.

32.

Uniwersytet Opolski (2015-12-02)

35.

Uniwersytet Szczeciński (2021-07-15)

37.

38.

Uniwersytet Warszawski (2022-01-19)

39.

Uniwersytet Wrocławski (2020-01-13)