Aktualności
2010-06-11
Emiter
Emiter
Radio-strumienie na żywo.
Wysokie wymagania techniczne dla realizacji transmisji strumieniowej powodowały, że przez długi czas możliwości łączy sieciowych, jak i moc komputerów nie pozwalały na realizację takiej usługi, zwłaszcza za pomocą sieci publicznych.

Ze względu na to, że materiał, który mógł być prezentowany jako przekaz strumieniowy musiał mieć odpowiednią strukturę wewnętrzną, naturalnym obszarem zastosowań była transmisja mediów ciągłych, czyli dźwięku i obrazu. Ponadto, transmisja strumieniowa była jedynym sposobem dostarczenia do odbiorcy przekazu „na żywo”, który w momencie rozpoczęcia transmisji nie miał jeszcze zdefiniowanej wielkości pliku. Dlatego też pierwsze próby z transmisją strumieniową dotyczyły właśnie przekazów „na żywo” i rozpoczęły się w sieci w 1995 roku, a w Polsce  - wraz z pojawieniem się odpowiednio dużych przepustowości oferowanych przez sieć POL-34 – w 1997 roku. Początkowo były to tylko transmisje sygnału audio „na żywo”, w dostępnej wówczas technologii RealAudio. Liczba tych transmisji w kolejnych latach rosła, aw 2000 roku rozpoczęły się również regularne transmisje wideo z różnych wydarzeń.

Powstanie w 2003 roku Emitera – rozproszonego geograficznie systemu współpracujących serwerów strumieniowych, tworzących razem jeden wirtualny nadajnik - było odpowiedzią na rosnącą popularność usług strumieniowych (do czego walnie przyczyniał się rosnący odsetek użytkowników posiadający szerokopasmowe łącza). W efekcie wzrastało obciążenie serwerów oferujących tę usługę, a także wzrastał ruch sieciowy, który wszczególności kumulował się w pobliżu serwerów strumieniowych, będących źródłem sygnału. Rozproszenie geograficzne tej usługi pozwoliło na zmniejszenie obciążenia ruchu sieciowego wróżnych fragmentach sieci. Naturalnym środowiskiem do implementacji takiego rozwiązania była sieć PIONIER, gdzie możliwe stało się zaoferowanie usługi bardzo dobrej jakości znacznie szerszemu gronu odbiorców, przy jednoczesnym zmniejszeniu ruchu w szkielecie sieci.

Możliwości
Serwery pracujące w systemie Emiter oferują przekazy „na żywo” w technologii OggVorbis/OggTheora, która jest jedną zniewielu rozwiązań wolnych od patentów w obszarze multimediów i tym samym neutralną technologicznie. Poz- wala to odebrać przekaz na szerokim spektrum odbiorników – od stacjonarnych komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, poprzez PDA, a skończywszy na telefonach komórkowych pracujących w sys- temie Symbian.

Serwery - mimo geograficznego rozproszenia - tworzą jeden system dystrybucyjny, przezroczysty z punktu widzenia użytkownika. Dlatego też, niezbędne jest aby pracowały one pod kontrolą  jednego systemu zarządzania, który zbiera aktualne dane o obciążeniu serwerów, zdarzeniach, które miały miejsce i kieruje przychodzących użytkowników do najlepszej w danym momencie lokalizacji, niekoniecznie oczywistej z punktu widzenia odbiorcy. Może wszak się zdarzyć, że serwer będący najbliżej odbiorcy jest przeciążony, uległ awarii lub poszukiwany przez odbiorcę przekaz jest na nim wtym momencie niedostępny. W takim przypadku użytkownik zostanie skierowany do innego serwera, który nie będzie miał problemu z obsługą tego żądania. Dzięki systemowi zarządzania, czas usuwania awarii jest zminimalizowany – ci użytkownicy, którzy zostali w wyniku awarii odłączeni od serwera, po ponownym zgłoszeniu zapotrzebowania na ten przekaz zostaną skierowani przez system zarządzania do innych, dostępnych w danym momencie serwerów, najczęściej zanim jeszcze administrator zauważy problem i zdąży podjąć działania naprawcze.
Zastosowanie systemu rozproszonej dystrybucji powoduje, że nie jest również problemem skalowanie usługi. Wystarczy podłączyć do systemu kolejny serwer strumieniowy, by jego zasoby zostały bardzo szybko wykorzystane przez część użytkowników, dotychczas obsługiwanych przez pozostałe serwery w systemie. Dodatkowo, dobierając odpo- wiednio lokalizację i konfigurację serwerów można również wpływać na rozdział ruchu w szkielecie sieci i połączeniach międzyoperatorskich.

Wdrożenia
W chwili obecnej serwery systemu dystrybucyjnego Emiter działają w sieciach MAN w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu (7 serwerów), Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.

System obsługuje średnio dziennie ok. 13.000 jednoczesnych połączeń z ponad 40 krajów świata i oferuje przekazy ponad 50 stacji, przy czym ponad 89% połączeń to użytkownicy z Polski. Spośród nadawanych strumieni ok. 80% to sygnał rozgłośni profesjonalnych, nadających również w paśmie radiowym (FM), apozostałe 20% to sygnał produkowany przez tych samych nadawców, wyłącznie na potrzeby transmisji internetowej. Wdrożenia systemów dosyłowych do Emitera obejmują trzy grupy nadawców: rozgłośnie akademickie, rozgłośnie regio- nalne Polskiego Radia i nadawców komercyjnych.

Co nowego?
Działające w systemie dystrybucji serwery strumieniowe, prócz nadawania strumieni audio, potrafią również nadawać strumienie wideo (kodowane w formacie OggTheora). Nie ma więc żadnych przeszkód, aby do Emitera wprowadzić również strumienie wideo, gdyż z punktu widzenia systemu dystrybucji nie ma znaczenia, czy oferowany sygnał zawiera tylko dźwięk, czy również obraz. Doświadczenia zebrane podczas regularnych transmisji realizowanych zposiedzeń Rady Miasta Poznania (http://bip.city.poznan.pl/nazywo) pokazują, że technologicznie system jest do tego gotowy. Pozostaje tylko czekać, aż pojawią się nadawcy gotowi z niej skorzystać.

W tej ostatniej sprawie zmiany mogą nastąpić szybciej, niż można się spodziewać – formaty Ogg są obsługiwane standardowo w nowej wersji przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, a to oznacza, że wyświetlenie czy odsłuch transmisji strumieniowej nie będzie się z punktu widzenia użytkownika niczym różnić od wyświetlenia obrazka na stronie WWW –  jest to kolejna rewolucja w dostępie do multimediów w Internecie. Sieć PIONIER jest więc już dzisiaj przygotowana na tę sytuację.

Tomasz Jabłoński, PCSS