Aktualności
2010-06-13
i3: internet - infrastruktury - innowacje
Logo i3 2009
Nowa konferencja, ale z tradycjami.
Piętnaście lat temu, w maju 1994 roku w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu odbyła się pierwsza, ogólnopolska konferencja "Miejskie Sieci Komputerowe wNauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN'94" towarzysząca targom Infosystem. Już wtedy było to jedno z najważniejszych wydarzeń informatycznych w skali kraju; magazyn Computerworld  artykułem "Sieci miejskie - niedaleka przyszłość" prorokował zmiany, których plany i idee były tematem konferencji.

A potem były kolejne konferencje, wystawy, kolejne nowatorskie rozwiązania, jak choćby targowa sieć FAIRNET, będąca demonstracją rozwiązań, które już za chwilę mały znaleźć swoje produkcyjne realizacje w ośrodkach MAN. I tak aż do 1999 roku POLMAN był marką nowoczesności, która kryła się za polską informatyką, a która przyciągała producentów, twórców rozwiązań, środowiska techniczne i naukowe. Rok później POLMAN zmienił się jednorazowo w imprezę o nazwie ISThmus'2000 organizowaną obok Infosystemu i kongresu EUNIS, by w kolejnym roku, równo z pracami nad Polskim Internetem Optycznym, zmienić nazwę i charakter na Konferencję PIONIER. W tym kształcie impreza przetrwała do roku 2004.

Zwieńczeniem tych tradycji stało się przyznanie Konsorcjum PIONIER organizacji europejskiej konferencji TERENA Networking Conference w 2005 roku wPoznaniu. Wydarzenie, w którym uczestniczyło blisko 450 osób w ciągu pięciu dni było szeroko komentowane przez media i bardzo dobrze oceniane przez środowisko europejskiej nauki. Nie licząc współudziału w organizacji kilku mniejszych, dodatkowych konferencji, dla Konsorcjum PIONIER było to ostatnie spotkanie naukowe w tej formie.

Pięciolecie istnienia Polskiego Internetu Optycznego obchodzone w listopadzie ubiegłego roku stało się jednak na nowo okazją do spotkania środowiska PIONIERA z większym gronem naukowców, partnerów i ludzi zainteresowanych rozwiązaniami w dziedzinie sieci nowych generacji. Dwudniowe sympozjum, bogato wypełnione prezentacjami dokonań badawczych i komercyjnymi propozycjami rozwiązań stało się ostatecznym impulsem do reaktywacji chlubnego zwyczaju corocznych konferencji naukowych podbudowanych kilkunastoletnim doświadczeniem i na skalę, jakiej jest godna współpraca ogólnopolskiego grona ludzi tworzących Miejskie Ośrodki Sieciowe i wspólną sieć PIONIER. Nie będzie to jednak tylko demonstracja technicznych aspektów szerokopasmowych sieci; biorąc pod uwagę „pionierskie” po raz kolejny aspiracje środowiska organizatorów, swoistym    novum tego wydarzenia ma być skupienie się nad wszelkimi przejawami cyfrowego świata, który staje się naszym udziałem. U jego progu staje nauka, która ten cyberświat niejako sama stworzyła, a teraz, kiedy jego samodzielność jest powszechna, wywołuje nowe potrzeby inowe wyzwania.

Taki jest też podtytuł nowej, trzydniowej konferencji, "Nauka u progu cyfrowego świata". Sam cykl spotkań ma jednak inną, nadrzędną nazwę: internet, infrastruktury, innowacje; te trzy hasła tworzą jednocześnie nurty konferencji, wokół których skupiają się szczegółowe tematy. Hasła wybrane są nieprzypadkowo; nie dość że dobrze oddają charakter zagadnień, to na dodatek owa nazwa, która w skrócie od pierwszych liter określona została kryptonimem „i3”, jest dobrze tłumaczona także na codzienny język informatyki - język angielski. I tak, „internet” pełni rolę samoistnego zjawiska, ajednocześnie globalnego medium dla społeczeństwa informacyjnego, „infrastruktury” dają pole do popisu twórcom architektur i technologii zarówno sieci komputerowych, jak i usług na nich opartych, w końcu „innowacje” są rejonem wielokryterialnej integracji świata z technologiami informatycznymi.

Oczywiście, nie zabraknie w tej nowej odsłonie znanych z POLMANÓW i PIONIERÓW prezentacji dokonań poszczególnych ośrodków; jednakże i one mają być ubogacone doświadczeniem tych środowisk, dla których globalna sieć jest, lub staje się narzędziem pracy, a także wszystkich zjawisk, które niemal samoistnie tworzy społeczeństwo informacyjne na styku życia realnego i wirtualnego. Zamierzeniem jest możliwość zapoznania się z wielopłaszczyznowym ujęciem Internetu - jego prawnym, społecznym, finansowym, ale i socjologicznym czy filozoficznym tłem, jako obszarem nowych badań. Taka koncepcja mieści w sobie potrzebę prezentacji nowych modeli biznesowych, ale i ciekawych, nierzadko także niepokojących zjawisk cywilizacyjnych związanych z dostępem do sieci czy też jego brakiem. Poza prezentacją bieżących narzędzi, systemów czy architektur rozwiązań sieciowych konferencja i3 ma być forum wymiany myśli i koncepcji które dotyczą szeroko pojętego Internetu nowej generacji, wszechobecnej sieci przyszłości z jej inteligentymi aplikacjami, mobilnością, coraz głębszą interakcją "człowiek-maszyna", aż po urzeczy- wistnianie zamierzeń Internetu rzeczy.

U progu realizacji kolejnego dużego wyzwania, jakim stał się dla Polskiego Internetu Optycznego projekt PLATON (Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych, przyp. red.) nowa konferencja staje się szansą rokrocznej prezentacji prac badawczych w tym zakresie. Dlatego też pośród wykładów i prezentacji znajdą swoje miejsce tematy ściśle związane zwdrożeniem nowoczesnych usług teleinformatycznych, w tym wideokonferencji, sieci eduroam, usług kampusowych, systemów powszechnej archiwizacji oraz naukowej interaktywnej telewizji wysokiej rozdzielczości. Te projekty, które trwale zmienią możliwości środowiska polskiej nauki, idealnie wpasowują się w charakter nowej konferencji.

Bogactwo zagadnień, które zrodziły się z istnienia globalnej sieci Internet, zostały pogrupowane w taki sposób, by wielowymiarowo składały się na obraz rzeczywistości nauki, za którą stoi doświadczenie wykonanych prac, a przed - przyszłość niosąca wyzwania do realizacji nowych koncepcji i idei. I tak, poza trzema obszarami problemowymi zgrupowanymi pod hasłami samej nazwy konferencji, czyli internet - infrastruktury - innowacje, z których zbudowano cztery sesje wykładowe w trzech jednoczesnych salach, program będzie tak ułożony, by można było uczestniczyć w prezentacjach ujętych także pod kątem tematów interakcja, wirtualizacja, bezpieczeństwo i przyszłość; te ścieżki z kolei poszczególnymi wykładami utworzą jedną całość pokazując drogę od badań, poprzez rozwój, aż po udane, realizowane, bądź planowane wdrożenia rozwiązań dla stawianych problemów.

Konferencja i3 wnosi dodatkowo także kilka innowacji organizacyjnych. Planuje się, że kolejne, coroczne jej edycje, będą odbywać się w miastach związanych z terenem działania jednostek tworzących Konsorcjum PIONIER. Ten mobilny charakter imprezy da też większą możliwość zaprezentowania się lokalnym instytucjom i przedsięwzięciom, które warte są szerszego forum. Askoro już regionalizacja - to i międzynarodowy, europejski charakter. Jedna zsesji plenarnych i3 poświęcona będzie demonstracji rozwiązań skutecznie działających na rzecz zaproszonego e-regionu - ich dobrych praktyk, lub też globalnego rozwiązania krajowego zaawansowanych aplikacji w wybranym państwie. Kolorytu tej sesji ma nadać fakt, iż prezentacja będzie prowadzona wjęzyku ojczystym gości z zapewnieniem symultanicznego tłumaczenia na język polski.

Za cztery miesiące rusza więc całkowicie nowa w koncepcji, lecz nie nowa wkwestii tradycji organizacyjnych, konferencja Polskiego Internetu Optycznego. Dziś, jak piętnaście lat temu, zapraszamy do Poznania, do Ośrodka Nauki PAN. Dziś, jak piętnaście lat temu, przed polską nauką stoją ogromne wyzwania, stawiane przez cywilizację, społeczeństwo i zjawiska, których właśnie nauka jest świadomym, lub mniej świadomym, współautorem. Dziś, inaczej jak piętnaście lat temu, mamy nowoczesną światłowodową sieć, będącą wczołówce światowych rozwiązań. Dziś mamy piętnaście lat doświadczeń udanych projektów. Chcemy, by na i3 spotkali się ludzie współpracujący ze sobą od lat, i Ci, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem, a do tej pory nie mieli okazji. Dlatego też zapraszamy do jej współtworzenia, do podzielenia się uwagami, wreszcie - do bycia jednym z prezenterów tego wydarzenia.

Zatem, mówiąc wprost: tą konferencją nie piszemy nowej, ważnej książki. Ale na pewno chcemy otworzyć nowy, kluczowy rozdział tej obecnej. Do zobaczenia w listopadzie w Poznaniu.

Damian Niemir, PCSS

  http://www.i3conference.net