Aktualności
2010-05-16
Supercomputing 2008
20 lat największej na świecie konferencji HPC.
W dniach 13-20 listopada 2008 r. odbyła się w Austin, USA, konferencja i wystawa Supercomputing 2008, na której przedstawiciele Konsorcjum PIONIER zaprezentowali historię sieci krajowej PIONIER oraz wyniki prac realizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Ponad 11 tysięcy zwiedzających i 337 wystawców zlokalizowanych w Austin Convention Center, przez 6 dni uczestniczyło wwarsztatach, demonstracjach i sesjach konferencyjnych omawiając największe wyzwania i problemy stojące przed dzisiejszą technologią w obszarach obliczeń wielkiej skali, przechowywania i przetwarzania danych, wizualizacji, mediów cyfrowych i sieci nowych generacji. Podkreślano rocznicowy charakter konferencji i wystawy, co było okazją do przeglądu ponad 20-letniej historii rozwoju technologii i narzędzi dla najbardziej wymagających zastosowań nauko- wych i obliczeniowych oraz identyfikacji kluczowych kierunków dalszego rozwoju.

Stoisko Konsorcjum PIONIER, zaprojektowane w modelu otwartej przestrzeni, z górującą nad nią kolumną prezentacyjną - stało się miejscem spotkań i prezentacji nt. aktualnego stanu rozwoju infrastruktury sieci PIONIER oraz prezentacji wyników prac prowadzonych w ramach krajowych i europejskich programów badawczych. Wśród prezentowanych osiągnięć znalazły się rezultaty projektów z obszarów sieci nowej generacji: PHOSPHORUS (HARMONY – multidomenowy system rezerwacji zasobów sieciowych) i AUTOBAHN (system zarządzania „pasmem na żądanie”), gridów: QoSCosGrid (symulacje złożonych systemów przy użyciu przetwarzania rozproszonego na wielu klastrach), e-Infrastruktury: projekty EXPReS (infrastruktura dla e-VLBI), DORII (zdalna infrastruktura badawcza), Krajowy Magazyn Danych (system przechowywania danych o zasięgu krajowym) oraz treści cyfrowych: Federacja Bibliotek Cyfrowych (usługi polskich bibliotek cyfrowych) oraz iTVP (ogólnopolska plat- forma multimedialna dla szerokopasmowych treści audiowizualnych).

Mirosław Czyrnek, PCSS
Stoisko PIONIERa nawiązywało do obchodzonej kilkanaście dni wcześniej w Poznaniu piątej rocznicy uruchomienia sieci
Dziesięcioosobowe grono specjalistów reprezentowało Konsorcjum PIONIER na jubileuszowym spotkaniu międzynarodowego środowiska HPC
Jak co roku, wystawa stała się okazją do rozmów i spotkań także z tymi partnerami, z którymi zwykle komunikuje się drogą elektroniczną